Obnova ihriska

Popis projektu

S pomocou nadácie Renovabis realizujeme opravu betónového ihriska v Dome Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Lomničke. Projekt je zameraný na obnovu betónového ihriska položením umelého povrchu a namontovaním ochranných mantinelov, nakoľko sa pôvodný betónový povrch ihriska vplyvom poveternostných podmienok rozpadáva. Deti a mládež sa často hrajú na ulici, ktorú tvorí hlavná cesta a sú ohrozované motorovými vozidlami. Cieľom projektu je zmysluplné využívanie voľného času deti a mládeže v bezpečnom prostredí. Všestranný rozvoj ich schopností, darov a talentov, rozvíjanie schopnosti tímovo pracovať, aplikovať pozitívne návyky, dodržiavať pravidlá pri športe a tento návyk uplatniť vo svojich bežných životoch, čo dopomôže k ich lepšej integrácii do spoločnosti. 
Na jeho dokončenie ešte potrebujeme vyzbierať sumu 2500 €, ktorú nadácia Renovabis zdvojnásobí. Darcovská kampaň prebieha na stránke www.dakujeme.sk. V prípade, že nám môžete a chcete finančne pomôcť je potrebné kliknúť na nasledovný link http://www.dakujeme.sk/vyzva/2430/miesto-kde-sa-ctim-dobre a ďalej pokračovať podľa inštrukcií na darcovskom portále. Za vašu pomoc a podporu, či hmotnú alebo duchovnú zo srdca ďakujeme a všetkým dobrodincom vyprosujeme nekonečné Božie požehnanie.


Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

V prípade, že nám môžete a chcete finančne pomôcť je potrebné kliknúť na nasledovný link http://www.dakujeme.sk/vyzva/2430/miesto-kde-sa-ctim-dobre a ďalej pokračovať podľa inštrukcií na darcovskom portále. Za vašu pomoc a podporu, či hmotnú alebo duchovnú zo srdca ďakujeme a všetkým dobrodincom vyprosujeme nekonečné Božie požehnanie.

☰ Školské sestry | Projekty