Vzdelávanie sestier

Popis projektu

Mladí sú dnes ponechaní sami na seba – osamelí a krehkí. Na ceste dospievania potrebujú sprievodcu a svedka hodnôt, ktorý im pomôže nájsť ich miesto v živote. Potrebujú sestru, rehoľnú sestru, kompetentnú saleziánku.

Aj to je dôvod, prečo sa neustále vzdelávame. V tomto roku si niektoré sestry dokončujú aj vysokoškolské alebo iné vzdelanie:

Sr. Lívia Škrabáková – 4. ročník predškolskej a elementárnej pedagogiky (450 €/semester)

Sr. Andrea Badíková – 5. ročník predškolskej a elementárnej pedagogiky (450 €/semester)

Sr. Monika Golianová – postgraduálne štúdium, biblická teológia, záverečný ročník (500 €/rok)

Sr. Gabriela Baňasová - špecializované štúdium saleziánskej spirituality v Ríme, 2. ročník (6 938 €/rok)

Sr. Ľubica Feňová – kurz talianskeho jazyka v jazykovej škole (200 €/2 trimestre)

Staňte sa našim darcom a podporte odbornosť sestier! ĎAKUJEME!


Informácie o priebehu projektu

Ďakujeme pani, ktorá doložila chýbajúcu sumu. Sestra Monika Golianová, Gabriela Baňasová a Andrea Badíková úspešne štúdium ukončili.

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

sr. Ľubica Feňová, provinciálna ekonómka

economa.fma@gmail.com

Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759 (do poznámky: DAR VZDELÁVANIE)

☰ Saleziánky | Projekty