Misia v Baku

Popis projektu

Ďakujeme všetkým dobrodincom, ktorí chcú finančne podporiť našu novú komunitu v hlavnom meste Azerbajdžanu. Sestry sa venujú katechéze a sociálnej práci s chudobnými rodinami.


Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 3 579,93 EUR

Cieľ: 5 000,00 EUR

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

sr. Helena Šlenkerová

economa.fma@gmail.com

Číslo bankového účtu v ČSOB: SK80 7500 0000 0040 0786 8759

Poznámka: DAR BAKU

☰ Saleziánky | Projekty