Aby boli v suchu (výmena strechy)

Popis projektu

Dom sestier saleziánok v Šamoríne slúži aj ako mládežnícke stredisko. Strecha domu je po dobe životnosti a zateká. Chýba nám však časť peňazí na novú.

Zastrešte šamorínskych mladých, aby sa mali aj naďalej kde stretávať a rásť.

ĎAKUJEME!


Informácie o priebehu projektu

Strechu sme úspešne vymenili. Postup prác si môžete pozrieť vo fotogalérii. Ďakujeme!

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

Ekonómka komunity: sr. Eva Matejková FMA

e.matejkova.fma@gmail.com

Číslo bankového účtu: SK41 0900 0000 0051 6092 5005

(správa pre prijímateľa: STRECHA)

☰ Saleziánky | Projekty