Dostavba Kontemplatívneho centra Pustý Dvor

Popis projektu

Dokončenie Kaplnky Stolice Múdrosti zahŕňa inštalovanie umeleckých vitráží a osvetlenia. Sprevádzkovanie Horného domu vyžaduje dokončenie ubytovacích priestorov, veľkej prednáškovej miestnosti a vybudovanie kúpelne s WC. K Dolnému domu chceme dostavať ďalšie sociálky a postaviť kotolňu, ktorá bude zabezpečovať vykurovanie celého kontemplatívneho centra.


Informácie o priebehu projektu

Usadlosti Pustého Dvora kúpil zvolenský konvent v roku 2008. Odvtedy nehnuteľnosti sústavne rekonštruujeme pod vedením br. Lukáša OP za pomoci našich priateľov a dobrodincov, aby kontemplatívne centrum slúžilo tým, ktorí hľadajú Boha – na duchovné i rekreačné účely.

Kategória: Komplexný projekt

Kontaktné informácie

Zodpovedný za dostavbu: Br. Lukáš Milan Žilák OP

Telefón: 0911 770 705

E-mail: ljuk27@hotmail.com

 

Bankový účet: SK31 0200 0000 0037 5310 4959

 

☰ Dominikáni | Projekty