Nová generácia 2022

Popis projektu

Túžia darovať svoj život Bohu a mladým. Čaká ich niekoľko rokov formácie a vzdelávania, kým sa stanú sestrami saleziánkami. Vaše deti a vnúčatá raz isto ocenia, keď sa im budú venovať v škôlke, škole, v mládežníckom stredisku, vo farnosti, na stretku, tábore, duchovnej obnove, vzdelávacom kurze.

Staňte sa súčasťou diela, ktoré začal don Bosco pred takmer 200 rokmi. Váš finančný dar je dôležitou investíciou do ďalšej generácie. Pomôžte nám vyzbierať počas roku 2022 sumu 10 000 eur, ktoré použijeme na výdavky spojené s prípravou dievčat na rehoľné povolanie.

ĎAKUJEME!


Informácie o priebehu projektu

Nika pokračuje druhý rok v noviciáte.

Terezka a Marianka boli v auguste 2022 prijaté do noviciátu.

7. októbra začala Maťa postulát (prípravu na noviciát).

Ďalšie dievčatá žijú v komunite sestier saleziánok, aby rozlišovali a overovali svoje povolanie.

Prosíme o modlitby za ne aj za sestry, ktoré ich sprevádzajú!

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

sr. Helena Šlenkerová FMA

economa.fma@gmail.com

Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759 (do poznámky: dar nová generácia)

 

Pozn. Stav aktualizujeme na začiatku mesiaca.

☰ Saleziánky | Projekty