Kolégium Márie Romero

Kolégium Márie Romero

Popis projektu

Kolégium je pre deti z rómskych get, ktorých rodičia chcú s nami spolupracovať na ich rozvoji. Tieto deti majú osobnostné predpoklady a najmä chuť rásť, ale ich šanca uspieť sa rovná takmer nule, ak sa celý život budú vzdelávať a tráviť v rómskom gete. Zároveň chceme, aby bolo naše zariadenie otvorené aj pre dievčatá z nerómskeho prostredia. Študentky, ktoré boli aktívne ako animátorky v saleziánskych strediskách, budú dotvárať obraz Kolégia. Veríme vo vzájomné obohacovanie jednotlivcov a spájanie kultúr.

Tento projekt je kvapkou v mori, ale očakávame, že títo mladí sa stanú mostom medzi rómskymi getami a svetom strednej triedy. Budú pozitívnym príkladom, ktorý bude ukazovať, že aj ostatní majú nádej a šancu. Že rómsky a slovenský národ môže žiť v priateľstve. Je mnoho spôsobov, ako sa postaviť k tzv. rómskej problematike. Dá sa ignorovať, odsudzovať, dá sa na tom veľmi dobre zarobiť... Možno to nie je len problém Rómov, ale problém každého jedného z nás. Ak chceme na Slovensku slušne žiť, musíme sa snažiť integrovať (vzdelanie, práca) aspoň časť rómskeho obyvateľstva do strednej triedy. Ak sa nám to spoločne nepodarí bude nás to stáť ešte viac: daní, nepríjemných stretnutí, konfliktov...

Hľadáme finančné prostriedky na kúpu domu, v ktorom by sme toto dielo mohli realizovať.

Pozrite si video priamo z Prešova: Kolégium Márie Romero: "Veríme vo vzájomné obohacovanie jednotlivcov a spájanie kultúr." (youtube.com)

Reportáž RTVS: Kolégium Márie Romero | ???? Sestry saleziánky založili kolégium pre rómske študentky základných a stredných škôl, aby mali šancu vzdelávať sa a prežiť čas aj mimo rómskych osád.... | By Televízna Regina RTVSFacebook | Facebook


Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 56 314,71 EUR

Cieľ: 500 000,00 EUR

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

sr. Zuzana Saloňová FMA

SK80 7500 0000 0040 0786 8759

Svoj dar prosím pošlite s poznámkou pre prijímateľa: "dar Kolegium"

 

Tu uvedený stav aktualizujeme na začiatku mesiaca.

☰ Saleziánky | Projekty