Nová generácia 2024

Popis projektu

Túžia darovať svoj život Bohu a mladým. Čaká ich niekoľko rokov formácie a vzdelávania, kým sa stanú sestrami saleziánkami. Vaše deti a vnúčatá raz isto ocenia, keď sa im budú venovať v škôlke, škole, v mládežníckom stredisku, vo farnosti, na stretku, tábore, duchovnej obnove, vzdelávacom kurze.

Staňte sa súčasťou diela, ktoré začal don Bosco pred takmer 200 rokmi. Váš finančný dar je dôležitou investíciou do ďalšej generácie. Pomôžte nám vyzbierať počas roku 2024 sumu 10 000 eur, ktoré použijeme na výdavky spojené s prípravou dievčat na rehoľné povolanie.

ĎAKUJEME!


Finančné pokrytie:

Aktuálny stav: 2 293,00 EUR

Cieľ: 10 000,00 EUR

Kategória: Jednoduchý projekt

Kontaktné informácie

sr. Helena Šlenkerová FMA

economa.fma@gmail.com

Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759 (do poznámky: dar nová generácia)

(Vyššie uvedený aktuálny stav darov aktualizujeme na začiatku mesiaca)

☰ Saleziánky | Projekty