Naše projekty

Otvorené projekty

Katechézy Dobrého Pastiera

Pomocou pri zakúpení nevyhnutných pomôcok a materiálu pre katechézy s kerygmatickými prvkami pomôžete deťom k živému vzťahu s Bohom

Čítaš, čítam, čítame spolu ...

Spojená škola sv.Uršule hľadá finančnú pomoc pri zakúpení nových kníh do školskej knižnice

☰ Uršulínky