Naše projekty

Otvorené projekty

Rekonštrukcia budovy na Pútnické centrum sestry Zdenky

Hľadáme pomoc pri rekonštrukcii budovy, aby mohla slúžiť ľudom ako pútnické centrum.

☰ Sestry Svätého kríža