Karmelitánky Dieťaťa Ježiša

Karmelitánky Dieťaťa Ježiša (Kongregácia sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša)

Kongregácia sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša je spoločenstvom, ktoré patrí do veľkej karmelitánskej rodiny. Žije podľa karmelitánskych pravidiel a duchovnosti; modlitbu prepája s činným apoštolátom.

Špecifickým cieľom sestier je šírenie ducha Božieho detstva podľa karmelitánskej spirituality, predovšetkým v oblasti výchovy a vzdelávania mládeže a detí, najmä tých najbiednejších a opustených rodičmi.

Život, cesta a vzor karmelitánky Dieťaťa Ježiša je Dieťa Ježiš. Duchovnosť sestier sa opiera o osobu Dieťaťa Ježiša, čiže o duchovné detstvo. Nie je to „detinskosť“, ale detstvo, ktoré sa neopiera o slová alebo city, ale spočíva v pokore a obete, v jednoduchosti mysle a apoštoláte radosti uprostred „malých“ tohto sveta, v radostnom a úprimnom prežívaní svojho povolania.

Skratka: CSCIJ (Congregatio sororum carmelitanarum Infantis Jesu)

Heslo: Mojím nebom bude konať dobro na zemi.

Čomu sa venujeme?

Sestry okrem vnútorného apoštolátu modlitby a obety rozvíjajú tiež vonkajšiu činnosť: katechizujú, vedú materské školy, môžu viesť detské domovy, pomáhajú v dušpastierskej práci ako organistky, kostolníčky, opatrovateľky, vedú exercičné domy a pracujú v misijných krajinách v Afrike - v Burundi, Rwande a Kamerune.


Kde sa možno dozvedieť viac?

Internetová stránka: www.karmelitankydj.sk
E-mail: karmeldj.povolania@gmail.com

Naše pôsobiská

Rehoľný dom sv. Jozefa

Nitra

Založený v roku 2010.

Zobraziť podrobnosti...