Uršulínky

Uršulínky (Rímska únia Rádu svätej Uršule)

Rímska únia Rádu sv, Uršule, ľudovo sestry uršulínky, je jedna z vetiev duchovnej rodiny, ktorú založila sv. Angela Merici. Sme medzinárodný, kontemplatívno-apoštolský inštitút. Charakterizuje nás: Snúbenectvo (kontemplácia), Materstvo (apoštolát) a Sesterstvo (komunitný život), ktoré sú typické a podstatné pre náš život.

Naším poslaním je výchova v rozmanitých formách so zreteľom na evanjelizáciu. Sme povolané odpovedať na potrebu Boha v každom človeku, mať na zreteli vždy vývoj celého človeka, prejavovať úctu, porozumenie a pomoc.

Skratka: OSU (Ordo Sanctae Ursulae)

Heslo: Žite nový život!

Čomu sa venujeme?

Na Slovensku pôsobíme na piatich miestach: v Bratislave, v Trnave, v Košiciach, v Modre a v Suchej nad Parnou. Venujeme sa prevažne vyučovaniu a výchove detí a mládeže na našich uršulínskych školách, internátoch i v Centrách voľného času, ale tiež katechéze na štátnych školách, a pastorácii vo farnostiach.


Kde sa možno dozvedieť viac?

www.ursulinky.sk

Naše pôsobiská

Kláštor uršulínok v Bratislave

Bratislava

Sestry uršulínky prišli do Bratislavy 13.júna 1676. Najstarší kláštor uršulínok sa nachádza v srdci Bratislavy. V historickom centre je komplex budov kláštora a škôl spojený s kostolom Loretánskej Panny Márie.

Kláštor uršulínok v Trnave

Trnava

Trnavský kláštor bol založený v roku 1724 a nachádza sa v historickom centre. Patrí k nemu Kostol sv. Anny, ktorý spája komplex budov kláštora s uršulínskymi škôl.

Kláštor uršulínok v Košiciach

Košice

Druhý najstarší uršulínsky kláštor na Slovensku vo východoslovenskej metropole Košice.

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK44 3100 0000 0040 0100 3201

Podporte nás 2% z daní

Sme občianske združenie bývalých žiakov uršulínskych škôl na Slovensku. Patríme do siete bývalých žiakov v Európe z názvom AUSSI  EUROPE. V pobočke Modra sa aktívne venujeme deťom, mládeži a rodinám rôznymi formami.  Podieľame sa na rôznych aktivitách pastoračného charakteru: Tábory, knižnica, Biblický karneval, stretnutia rodín. Podporujeme aktivity Materského centra Modráčik, ktoré sídli v našich priestoroch: Herňa, cvičenie s deťmi, tvorivé dielne pre mamy, detské oslavy.  A nakoniec podporujeme všetky aktivity CVČ v Modre, ktorého sme zriaďovateľom: tábory, výlety, splav, Cyklopreteky, a iná pravidelná i nepravidelná záujmová činnosť.

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.