Naše pôsobiská

Provinciálny dom Kláštor Ducha Svätého

Ivanka pri Nitre

V budove Kláštora Ducha Svätého sa nachádza sídlo provinciálneho vedenia Slovenskej provincie, komunita sestier a zariadenie pre seniorov Domov svätého Jozefa.

Dom sv. Jozefa Freinademetza

Česko, Přerov

pastoračno - charitatívna činnosť

Dom Matky Márie Heleny

Nitra

pastoračno - sociálna činnosť

Dom sv. Arnolda Janssena

Bratislava

komunikácia, výchova, vzdelávanie

Komunita Svätej rodiny

Daxnerova 6, 050 01 Revúca

Založená v roku 2020

Komunita svätej Terezky Ježiškovej

Za Kaštieľom 2, 949 01 Nitra

Komunita sv. Jozefa

Špitálska 53, 811 08 Bratislava,

☰ Misijné sestry