Naše pôsobiská

Kláštor sv. Augustína

Košice

Komunita augustiniánov bola založená v Košiciach v roku 1995. Kláštor sv. Augustína bol posvätený v roku 2011.

☰ Augustiniáni