Kláštor sv. Augustína

Adresa

Rehoľa sv. Augustína na Slovensku

Kláštor sv. Augustína

Herlianska 52

04014 Košice

Kontakty

augustiniani@gmail.com

055/6333654

☰ Augustiniáni | Pôsobiská