Naše pôsobiská

Kláštor Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej

Ľubica

Kláštor Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej

☰ Sestry Nepoškvrnenej