Kláštor Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej

Kláštor v Ľubici má svoje počiatky tesne pred pádom komunistickej totality r. 1989. Približne r. 1987 sa začal kláštor tajne stavať pod zámienkou rodinného domu. Neskôr sa ešte prestaval a rozšíril a r. 1996 bol posvätený na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Marie spišským diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom.

Adresa

Františkánky Panny Márie Nepoškvrnenej
Povstalecká 30
059 71 Ľubica

Kontakty

Tel: +421 903 431 880

Tel: +421 52 45 66 237

Email: sr.katarinak@gmail.com

Web: www.sestrynp.sk

☰ Sestry Nepoškvrnenej | Pôsobiská