Kongregácia školských sestier sv. Františka

Sestry provinciálneho domu v Žiline sú prevažne učiteľkami na Gymnáziu sv. Františka z Assisi alebo pracujú ako vychovávateľky na internáte patriacom ku gymnáziu, tiež v administratíve školy. Naše gymnázium bolo zriadené sestrami slovenskej provincie v roku 1991. Čas mimo vyučovania sestry venujú mimoškolským aktivitám a dobrovoľníckej službe v nemocnici.

Adresa

Kongregácia školských sestier sv. Františka
J.M.Hurbana 44
010 01 Žilina

Kontakty

Tel.: 041/5626902, 0903973573

E-mail: osf.zilina@gmail.com

☰ Školské sestry | Pôsobiská