Naše pôsobiská

Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Lomnička

Miesto Nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a Komunitné centrum

Kongregácia školských sestier sv. Františka

Žilina

Zriadovateľ Gymnázia sv. Františka z Assisi

Dom školských sestier sv. Františka

Trstená

Apoštolská komunita

Komunita školských sestier sv. Františka

Žilina

Apoštolská komunita

Kláštor školských sestier sv. Františka

Ľubochňa

Miesto modlitby a duchovného zázemia

Kláštor školských sestier sv. Františka

Okoličné

Miesto modlitby a duchovného zázemia

Kláštor školských sestier sv. Františka

Ružomberok

Apoštolská komunita

Komunita školských sestier sv. Františka

Brezno - Mazorníkovo

Apoštolská komunita

Komunita školských sestier sv. Františka

Poprad - Veľká

Apoštolská komunita

Komunita školských sestier sv. Františka

Klčov

Apoštolská komunita

Komunita školských sestier sv. Františka

Široké

Apoštolská komunita

Komunita školských sestier sv. Františka

Prešov - Solivar

Apoštolská komunita

Komunita školských sestier sv. Františka

Košice

Apoštolská komunita

Komunita školských sestier sv. Františka

Nová Baňa

Apoštolská komunita

Komunita školských sestier sv. Františka

Bratislava - Nové Mesto

Apoštolská komunita

Komunita školských sestier sv. Františka

Bratislava - Trnávka

Apoštolská komunita

Komunita školských sestier sv. Františka

Bratislava - Trnávka

Apoštolská komunita

☰ Školské sestry