Komunita školských sestier sv. Františka

Sestry komunity sa venujú evanjelizácii, katechéze, práci s deťmi a mládežou, pastorácii vo farnosti - príprava detí na 1.sv. prijímanie, príprava na sviatosť birmovania – aj formou rôznych kurzov (Alfa, Objav Krista,..), duchovné obnovy pre rôzne vekové kategórie, prázdninové aktivity (prímestské tábory, pobytové tábory, Fra angeli). Sestry tiež pracujú v zdravotníctve.

Adresa

Kongregácia školských sestier sv. Františka
Široká 112
058 04 Poprad - Veľká

Kontakty

Tel.: 052/7767049, 0903982584
E-mail: sestrypp@gmail.com

☰ Školské sestry | Pôsobiská