Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

„Svätci nie sú nadľudia, ani sa nenarodili dokonalí. Keď spoznali Božiu lásku, nasledovali ju v službe druhým.“

(Tweet pápeža Františka 5. júna 2016)

Aj táto výzva nás inšpiruje naďalej slúžiť našim bratom a sestrám v rómskej obci Lomnička. Je to veľmi špecifická služba, cez ktorú sa učíme denne spoliehať na Božiu starostlivosť a prozreteľnosť.

V roku 2007 začali sestry pôsobiť v Lomničke na pozvanie pani riaditeľky základnej školy a miestneho zastupiteľstva Obecného úradu. 4 sestry spočiatku denne dochádzali z mesta Podolínec, kde bývali. Pracovali v základnej škole s materskou školou a na Obecnom úrade v obci Lomnička, mimo pracovného času sa venovali pastorácii rómskych detí a mládeže. V roku 2011 sa sestry presťahovali do zrekonštruovaného Domu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie (DNSPM), kde ďalej pokračovali v pastorácii. V súčasnosti sú v DNSPM zriadené našou kongregáciou dve zariadenia sociálnych služieb: Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu a Komunitné centrum.

Okrem vyučovania v miestnej škole sa venujeme sociálnemu poradenstvu, sociálnej rehabilitácii, preventívnym aktivitám, pomoci pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a záujmovým aktivitám.

 

Adresa

DNSPM
Lomnička 19
065 03

Kontakty

napr. Tel.: 0918 041 839
E-mail: dnspm.kc@gmail.com

Pridajte sa k dielu!

Obnova ihriska

Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie prosí o finančnú pomoc na obnovu ihriska

☰ Školské sestry | Pôsobiská