Kongregácia Dcér Božskej Lásky

Kongregácia Dcér Božskej Lásky

Sme medzinárodnou rehoľnou inštitúciou pápežského práva, ktorá má kontemplatívno – apoštolské zameranie. Sme povolané žiť celkom v láske s Trojjediným Bohom medzi ľuďmi.

Kongregáciu založila Božia služobnica Matka Františka Lechnerová 21.novembra 1868 vo Viedni. Od detstva nosila vo svojom srdci silnú túžbu tíšiť duchovný i telesný hlad chudobných a zachraňovať ich duše. Túto Bohom vloženú  túžbu srdca neskôr naplnila konkrétnou pomocou chudobným dievčatám prichádzajúcim do veľkomiest za prácou a opusteným sirotám či ženám.

Vynikala charizmou dôvery v Božiu  prozreteľnosť, s ktorou založila za svojho života 32 spoločenstiev a inštitútov, v ktorých spolu so sestrami realizovala myšlienku: „Konať dobro, rozdávať radosť, urobiť šťastným a viesť do neba.“

Skratka: FDC (Filiae Divinae Caritatis)

Heslo: Všetko pre Boha, pre chudobných a pre našu Kongregáciu!

Čomu sa venujeme?

V súčasnosti pôsobíme na troch kontinentoch: v Európe, v Amerike a v Afrike, v 20-tich krajinách. Generálny dom máme v Ríme - Grottaferrata, Venujeme sa činnosti vo výchovnej, sociálnej a pastoračnej oblasti.

Našou charizmou je zviditeľňovanie Božej lásky, ktorú prežívame vo svojom srdci. Túto lásku sa usilujeme žiť v prvom rade v našich sesterských komunitách a medzi ľuďmi, kde pôsobíme.

Podľa charizmy našej zakladateľky staráme sa o duchovný rozmer hlavne dievčat a žien, formou duchovných obnov, duchovných cvičení, individuálneho duchovného doprevádzania. Vychovávame v kresťanskom duchu deti v materských školách, vyučujeme náboženstvo a iné predmety (napr. nemecký jazyk, matematiku) na školách, sme disponované pre službu vo farnosti: služba kostolníčky, formácia detí, mládeže a ich rodičov. Konáme sociálny a výchovný apoštolát medzi chorými, starými a opustenými. Sme otvorené na aktuálne výzvy, ktoré podporujú rozvoj nášho apoštolátu.


Kde sa možno dozvedieť viac?

www.marianky.sk

Sledujte nás

Naše pôsobiská

Útulok sv. Jozefa - provinciálny dom

Trnava

V rokoch 1937 - 1950 slúžil kláštor ako ubytovňa pre kňazov, uradníčky a študentky.

Kláštor Kráľovnej anjelov

Ivanka pri Dunaji

Od roku 1990 sa sestry venujú hlavne výchovnej činnosti

Kláštor sv. Terezky

Michalovce

Od roku 1990 sa sestry venujú hlavne výchovnej činnosti

Zobraziť všetky pôsobiská...

Pridajte sa k dielu!

Finančná podpora

Naše dielo môžete podporiť finančne, zaslaním príspevku na číslo účtu: SK39 1100 0000 0026 6523 0002

Podporte nás 2% z daní

Aj v tomto roku sa na Vás chceme obrátiť s prosbou o vašu podporu našej Kongregácie a jej diel prostredníctvom poukázania 2% z Vaších daní.

Prosíme o pomoc hlavne v týchto oblastiach:
1) skvalitnenie výučbového procesu v našich materských školách v Michalovciach a Ivanke pri Dunaji
2) rekonštrukcii a rozšírení materskej školy v Ivanke pri Dunaji
3) dobudovanie ubytovania pre vysokoškolskú dievčenskú mládež v Trnave - ubytovacie zariadenie Marianum (Žarnova 7, Trnava)
4) formácia a pastorácia nových povolaní

Veľmi pekne vám ďakujeme za Vašu podporu. Nech Pán odmení Vašu štedrosť

Bližšie informácie o 2%, ako aj príslušné tlačivá možno nájsť na dvepercenta.sk.