Komunita školských sestier sv. Františka

Sestry komunity, sa venujú evanjelizácii, katechéze, práci s deťmi a mládežou, pastorácii vo farnosti - príprava detí na 1.sv. prijímanie, príprava na sviatosť birmovania – aj formou rôznych kurzov (Alfa, Objav Krista,..), duchovné obnovy pre rôzne vekové kategórie, prázdninové aktivity.

Adresa

Kongregácia školských sestier sv. Franitiška
A. Kmeťa 19
968 01 Nová Baňa

Kontakty

Tel.: 045/6850715, 0902420872
E-mail: sestrynb@gmail.com

☰ Školské sestry | Pôsobiská