Komunita školských sestier sv. Františka

Sestry komunity sa venujú evanjelizácii, katechéze, práci s deťmi a mládežou (Gifra). Pripravujú duchovné obnovy pre rôzne vekové kategórie. Sestry tiež pracujú v sociálnom zariadení pre týrané matky s deťmi. Tiež sú prítomné v univerzitnom prostredí (študijné oddelenie...).

Adresa

Kongregácia školských sestier sv. Františka
Moravská 62
040 01 Košice

Kontakty

Tel.: 055/6332300, 0903982597
E-mail: sestrykosice@gmail.com

☰ Školské sestry | Pôsobiská