Komunita školských sestier sv. Františka

Sestry sa venujú evanjelizácii, katechéze, práci s deťmi a mládežou, pastorácii vo farnosti - príprava detí na 1.sv. prijímanie,

príprava na sviatosť birmovania – aj formou rôznych kurzov (Objav Krista,...), duchovné obnovy pre rôzne vekové kategórie, prázdninové aktivity (prímestské tábory, pobytové tábory, Gifra).

Adresa

Kongregácia školských sestier sv. Františka
Staničná 5
821 04 Bratislava

Kontakty

Tel.: 02/43334932, 0904934575
E-mail: sestrybasta@gmail.com

☰ Školské sestry | Pôsobiská