Komunita školských sestier sv. Františka

Komunita sa venuje evanjelizácii, katechéze, práci s deťmi a mládežou, pastorácii vo farnosti - príprava detí na 1.sv. prijímanie, príprava na sviatosť birmovania – aj formou kurzu Alfa, organizujú duchovné obnovy pre rôzne vekové kategórie, prázdninové aktivity.

Adresa

Kongregácia školských sestier sv. Františka
Smreková 39
010 07 Žilina

Kontakty

Tel.: 041/5681156, 0910842078
E-mail: solinkyosf@gmail.com

☰ Školské sestry | Pôsobiská