Komunita školských sestier sv. Františka

K službe sestier patrí aj služba v nemocnici, charitná podomová služba, pomoc starým a chorým. Tiež práca s mladými v Gifra a spolupráca pri farských aktivitách.

Adresa

Kongregácia školských sestier sv. Františka
Na križovatkách 74
821 04 Bratislava

Kontakty

Tel.: 02/43638925, 0910 339302
E-mail: sestrybakr@gmail.com

☰ Školské sestry | Pôsobiská