Komunita školských sestier sv. Františka

Sestry komunity sa venujú evanjelizácii, katechéze, práci s deťmi a mládežou, pastorácii vo farnosti - príprava detí na 1.sv. prijímanie, príprava na sviatosť birmovania – aj formou rôznych kurzov (Alfa, Objav Krista,..), duchovné obnovy pre rôzne vekové kategórie, prázdninové aktivity.

Adresa

Kongregácia školských sestier sv. Františka
Rím. - kat. farský úrad
082 37 Široké 368

Kontakty

Tel.: 051/7911208, 0903982007
E-mail: sirokesestry@gmail.com

☰ Školské sestry | Pôsobiská