Komunita školských sestier sv. Františka

Sestry komunity sa venujú evanjelizácii, katechéze, práci s deťmi a mládežou, pastorácii vo farnosti - príprava detí na 1.sv. prijímanie, príprava na sviatosť birmovania – aj formou rôznych kurzov (Alfa), duchovné obnovy pre rôzne vekové kategórie, prázdninové aktivity (prímestské tábory).

Adresa

Kongregácia školských sestier sv. Františka
KPC Jána Pavla II.
Švábska 22
080 05 Pršov - Solivar

Kontakty

Tel.: 051/7713456, 0903982208, 0905762777
E-mail: sestrypresovosf@gmail.com

☰ Školské sestry | Pôsobiská