Kláštor Pia XI.

V súčasnosti komunitu tvorí 43 sestier a je najväčšou komunitou Slovenskej provincie. Kláštor vo Vrbovom je charitným domovom pre staršie a choré sestry. Pripodobňujúc sa trpiacemu Kristovi, tieto sestry vyprosujú Božie požehnanie pre svätú Cirkev a celý svet.

Stredom každodenného života sestier je Eucharistia a liturgická modlitba. Sestry berú spoločnú liturgiu hodín ako svoje osobitné poslanie a kladú dôraz na jej spoločné konanie.

Ako Eucharistia sa dáva a je pre všetkých, tak aj sestry sa snažia byť tu pre všetkých; pre tých, medzi ktorými žijú ale i pre tých, ku ktorým sú poslané. Na šírení evanjelia sa každá sestra podieľa podľa svojich darov aposlania; „pripravená ku každému dobrému dielu“. V duchu novej Evanjelizácie chcú byť sestry užitočné novodobým chudobným a núdznym. Vnášať Kristov pokoj do neistoty dnešného sveta. Prinášať pravdu, nádej a lásku ľuďom dneška privádzajúc ich bližšie k Eucharistickému Ježišovi a k Jeho slovu. Sestry navštevujú starších a chorých ľudí v Domove dôchodcov. Každú nedeľu im okrem duchovného povzbudenia prinášajú aj sväté prijímanie.

To, čo môžu ponúknuť sestry všetkým je modlitbová podpora pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.    

Adresa

Kláštor Pia XI. 

Pavla Jantauscha 665/13

922 03 Vrbové

Kontakty

Tel.: +421 33 77 924 37

☰ Premonštrátky | Pôsobiská