Naše pôsobiská

Generálny dom Trnava

Trnava

Sídlo generálnej predstavenej Kongregácie

Provinciálny dom, Trnava

Trnava

Sídlo provinciálnej predstavenej Slovenskej provincie

Kláštor Pia XI.

Vrbové

Najväčšia komunita Slovenskej provincie

Bratislava

Bratislava

Komunita sestier pri kňazskom seminári

Nitra-Hrad

Komunita sestier starajúca sa o domácnosť diecézneho biskupa.

☰ Premonštrátky