Generálny dom Trnava

V súčasnosti tvorí komunitu 8 sestier. Je tu sídlo generálnej predstavenej Kongregácie. 

Sestry sa zapájajú do života farnosti rozdávaním sv. prijímania, dve sestry pracujú v katechéze. Staršie sestry svojou službou a vernou modlitbou vytvárajú domáce zázemie pre sestry pracujúce na generaláte a v apoštoláte.

Nakoľko naše domy majú byť miestom duchovnej posily, v komunite sa pravidelne stretávajú terciári a na prvú nedeľu v mesiaci pozývajú sestry veriacich k spoločnej modlitbe breviára a na adoráciu.

Adresa

Kapitulská 25

917 01 Trnava

Kontakty

napr. Tel.: +421 33 55 11 186 

E-mail: qeneralat@premonstratky.sk

☰ Premonštrátky | Pôsobiská