Bratislava

Komunitu tvoria 3 sestry. Sestry sú zamestnané na CMBF UK. Svojím verným prežívaním rehoľného života, denným počúvaním Božieho slova, spoločnou a osobnou modlitbou, ktoré predstavujú dušu ich apoštolátu, sa sestry snažia vydávať pravdivé svedectvo zasväteného života. Modlitbami podporujú formáciu budúcich kňazov.

Adresa

Sestry premonštrátky

Kapitulská 19

814 58 Bratislava 

Kontakty

tel.: +421911711053

☰ Premonštrátky | Pôsobiská