Nitra-Hrad

Komunitu tvorí 7 sestier, ktoré sa starajú o domácnosť diecézneho biskupa. Svojou tichou prítomnosťou okrem apoštolátu služby vykonávajú aj apoštolát modlitby a obety. Do komunity pravidelne prichádzajú terciári, kde so sestrami prežívajú čas v spoločenstve a modlitbe. Sestry tiež navštevujú starších kňazov a podľa možností sa zapájajú do akcií, ktoré sa konajú v meste.

Adresa

Sestry premonštrátky
P.O.BOX 46 A
Nám. Jána Pavla II. č. 7
950 20 Nitra-Hrad

Kontakty

napr. Tel.: +421 903 735 784 

☰ Premonštrátky | Pôsobiská