Provinciálny dom

Dom je sídlom Slovenskej provincie. Okrem úloh provinciálneho vedenia je dom zároveň formačnou komunitou noviciátu, sestry spoločenstva pôsobia v katechéze, navštevujú väzňov. Pravidelne sa tu konajú juniorátne stretnutia, duchovné obnovy a stretnutia pre spolupracovníkov, raz mesačne pútnické sväté omše ku cti bl. Zdenky Schelingovej.

Adresa

Ružová 4
917 02  Trnava

Kontakty

Tel.: 00421 33 5536 360
E-mail: sekretariat.sk@gmail.com

☰ Sestry Svätého kríža | Pôsobiská