Naše pôsobiská

Provinciálny dom

Trnava

Od roku 1996 sídlo Slovenskej provincie a dom noviciátu.

Pútnický kostol bl. Zdenky

Bratislava - Podunajské Biskupice

Miesto konania pútnických sv. omší ku cti bl. Zdenky a hlavný reliviár.

SZŠ M.Terézie Schererovej

Ružomberok

Sprostredkovanie stredného odborného vzdelania pre žiakov.

Charitný domov

Cerová-Lieskové

Dom starostlivosti o staršie sestry. Počtom sestier najväčšia komunita.

Materská škola bl. Zdenky

Bratislava - Záhorská Bystrica

Vyučovanie a iné služby v materskej škole.

Sesterský dom

Lendak

Pôsobenie v podomovej službe, v hospici a v pastorácii.

Hospic sv. Alžbety

Ľubica

Lekárska služba v hospici, podomová služba a katechéza.

Materská škola sv. Alžbety

Trnava - Kopánka

Vyučovanie detí predškolského veku v duchu kresťanských hodnôt.

Sesterský dom Alverna

Lúčka - Potoky, Lipany

Katechéza a vyučovanie na školách. Formačný dom postulátu.

Domov sociálnych služieb

Bojková - Rozbehy

Zdravotnícke a rôzne služby na vytvorenie domova pre klientov.

Dom svätého Jozefa

Spišské Podhradie

Služba starým a chorým kňazom a laikom.

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka

Spišská Kapitula, Spišské Podhradie

Služba na mieste prípravy budúcich kňazov.

Biskupský úrad

Spišské Podhradie

Sídlo Spišskej diecézy a diecézneho biskupa.

Sesterské spoločenstvo

Zuberec

Školská a farská katechéza. Miesto duchovných obnov pre dievčatá.

Sesterský domov

Dudince

Školská a farská katechéza a vyučovanie v škole.

Exercičný a rekreačný charitný domov

Dolný Smokovec

Služby spojené s poskytovaním duch. cvičení a rekreácií.

Sesterský domov

Bratislava - Nové mesto

Komunita sestier pracujúcich pri chorých v nemocnici.

Sesterské spoločenstvo

Bratislava - Petržalka

Sestry pracujú v kuchyni Misijného domu SVD a v nemocnici.

Arcibiskupský úrad

Bratislava - Staré mesto

Od r. 2008 služba v domácnosti a v kancelárii.

Charitný domov Gemelčička

Plopis, Rumunsko

Od r. 1990 charitatívna a zdravotnícka služba, katechéza.

Komunita pri farskom úrade Nová Huta

Sinteu, Rumunsko

Od r. 1997 služba chorým vo farnosti a katechéza.

Sesterský domov

Haniska pri Košiciach

Dom starostlivosti o staršie sestry, katechéza a vyučovanie v škole.

Biskupský úrad

Rožnava

Od r. 2016 služba diecéznemu biskupovi a rožňavskej diecéze.

☰ Sestry Svätého kríža