Domov sociálnych služieb

Sestry sa tu starajú o mentálne i telesne postihnutých ľudí, pre ktorých sa svojou službou snažia vytvoriť domov pre dôstojný život. Domov sociálnych služieb spadá od VÚC Trnava. 

Adresa

Domov sociálnych služieb pre dospelých
Rozbehy 74
906 33  Cerová

Kontakty

Tel.: 034 6583 427

E-mail: bojkova@zupa-tt.sk

☰ Sestry Svätého kríža | Pôsobiská