Sesterské spoločenstvo

Sestry prišli do farnosti Habovka v r. 1990 na prosbu vtedajšieho správcu farnosti a dodnes pôsobia v školskej a farskej katechéze v Habovke a v Zuberci, vedú spoločenstvá detí a mladých. Rehoľný dom slúži zároveň ako jedno z miest, kde sa konajú duchovné obnovy pre dievčatá.

Adresa

Sesterské spoločenstvo
Nižné brehy 18
027 32  Zuberec

Kontakty

Tel.: 043 5395 100

E-mail: zuberecscsc@gmail.com

☰ Sestry Svätého kríža | Pôsobiská