Sesterský dom

Sestry tu pôsobili už v rokoch 1969 - 1978. V roku 2005 bolo ich pôsobenie v tejto oblasti obnovené na pozvanie miestneho kňaza. Sestry napĺňajú svoje poslanie v rozličných požiadavkách miesta a doby. Pracujú v podomovej službe a slúžia chorým, vyučujú v škole a pracujú v pastorácii. Pripravujú duchovné obnovy pre záujemcov. 

Adresa

Sesterský dom
Kostolná 63
059 07  Lendak

Kontakty

Tel.: 052 4596 520

E-mail: mariadagmar76@gmail.com

☰ Sestry Svätého kríža | Pôsobiská