Komunita pri farskom úrade Nová Huta

Po niekoľkých rokoch pôsobenia sestier medzi Slovákmi na Gemelčičke požiadal aj miestny p. farát z farnosti Nová Huta o sestry pre svoju farnosť. V roku 1997 tu prišli prvé sestry. Dnes ich apoštolátom je služba chorým a školská i farská katechéza. V rehoľnom dome sa zároveň konajú duchovné cvičenia pre kňazov, letné tábory a duchovné obnovy pre deti a mládež.  

Adresa

Milosrdné sestry Svätého kríža
Parohia catolica
Loc. Sinteu
Jud. Bihor
Of. P. Alesd
417 550 Sinteu

Kontakty

Tel.: 00402 593 42 275

E-mail: sestrysvkrizahuta@yahoo.com

☰ Sestry Svätého kríža | Pôsobiská