Materská škola sv. Alžbety

Všetky sestry spoločestva pôsobia v Cirkevnej materskej škole sv. Alžbety. Svojou prítomnosťou sa snažia deťom predškolského veku zviditeľniť milosrdnú lásku Boha. Popri klasickej výchove a vzdelávaní im poskytujú náboženskú výchovu a vštepujú im pravé ľudské a kresťanské hodnoty. Sestry spoločenstva sa zároveň venujú pastorácii povolaní. 

Adresa

Sesterský dom a Cirkevná materská škola sv. Alžbety
Ustianska 11
917 01 Trnava

Kontakty

Tel.: 033 5502 665

E-mail: cmsalzbetka@gmail.com

☰ Sestry Svätého kríža | Pôsobiská