SZŠ M.Terézie Schererovej

V nadväznosti na rehoľnú tradíciu v oblasti ošetrovateľského školstva prijala rehoľa ponuku mestského zastupiteľstva v Ružomberku a v roku 1992 tu zriadila strednú zdravotnícku školu, ktorá nesie meno blahoslavenej zakladateľky Márie Terézie Schererovej. Poslaním školy je pomáhať žiakom nadobudnúť stredné odborné vzdelanie, osvojiť si kresťanské zásady a získať vysoko humánny prístup k chorým a trpiacim. 

Adresa

Škola:
Stredná zdravotnícka škola Márie Terézie Schererovej
Dončova 7
034 01 Ružomberok

Komunita sestier:
Sesterský dom
Záhradná 14
034 01  Ružomberok

Kontakty

Tel. škola: 044 4328 166
Tel. komunita: 044 4321 850

Webová stránka školy: http://www.szsrbk.sk/

E-mail: szsmtsrbk@gmail.com

 

 

☰ Sestry Svätého kríža | Pôsobiská