Dom svätého Jozefa

Apoštolát sestier v Kňazskom domove na Spišskej Kapitule spočíva v starostivosti o starých a chorých kňazov i laikov, aby v ovzduší lásky a vzájomnej pomoci prežívali pokojnú starobu a dôstojne sa pripravili na odchod do večnosti. Keďže tu sestry pôsobia medzi kňazmi, napĺňajú svoj zasvätený život predovšetkým modlitbou za kňazov, bohoslovcov a za duchovné povolania. 

Adresa

Dom sv. Jozefa
Spišská Kapitula 7
053 04  Spišské Podhradie

Kontakty

Tel.: 053 4504 114

E-mail: sr.hedviga@gmail.com

☰ Sestry Svätého kríža | Pôsobiská