Charitný domov

Charitný domov je vo vlastníctve Slovenskej katolíckej charity v Bratislave. Sestry tu pôsobia od r. 1969. Hlavným poslaním komunity je starostlivosť o staršie sestry provincie. Pravidelne sa tu pripravujú duchovné obnovy a duchovné cvičenia pre dievčatá. Sestry spolupracujú s farnosťou v Cerovej a navštevujú Reedukačné centrum v Trstíne.

Adresa

Charitný domov
906 33  Cerová-Lieskové 1

Kontakty

Tel.: 034 6589 219

E-mail: chdcerova@gmail.com

☰ Sestry Svätého kríža | Pôsobiská