Sesterský domov

Apoštolát sestier v Haniske bol obnovený v roku 1991. Toto miesto dvakrát navštívila spoluzakladateľka Milosrdných sestier Svätého kríža bl. Matka Mária Terézia Schererová. Popri starostlivosti o staré a choré sestry pôsobia sestry tejto komunity v školskej a farskej katechéze a vyučujú na základnej škole. 

Adresa

Sesterský domov
Hlavná 119
044 57  Haniska pri Košiciach

Kontakty

Tel.: 055 6930 127

E-mail: konstancia60@gmail.com

☰ Sestry Svätého kríža | Pôsobiská