Sesterské spoločenstvo

Komunita sestier bývajúca v Bratislave na Vilovej ulici vznikla 3. marca 2003 na žiadosť Spoločnosti Božieho slova - verbistov, ktorí prosili sestry do kuchyne do Misijného domu sv. Arnolda Jansena, kde sa seminaristi pripravujú na kňazskú a misijnú službu. Jedna sestra spoločenstva pracuje pri chorých na I. Internej klinike v Bratislave.

Adresa

Vilová 23
851 01  Bratislava 5

Kontakty

Tel.: 026 3810 209

E-mail: vilovapetrzalka@azet.sk

☰ Sestry Svätého kríža | Pôsobiská