Biskupský úrad

Sestry prišli do Rožňavy v roku 2016 na prosbu diecézneho biskupa. Náboženský život v tejto diecéze potrebuje veľa podpory. V duchu našich základných duchovných hodnôt sa tu sestry snažia cítiť a žiť s Cirkvou. Svojou modlitbou, obetou a službou vyprosujú požehnanie pre rožnavskú diecézu a chcú byť podporou pre biskupa ako pastiera a otca diecézy. Okrem služby na Biskupskom úrade sa zapájajú do farského a náboženského života v meste, spolupracujú s rehoľníkmi pôsobiacimi v Rožňave a svojou účasťou a modlitbou podporujú duchovné aktivity v diecéze. 

Adresa

Komunita Sestier Svätého kríža
Biskupský úrad
Námestie baníkov 20
048 01  ROŽŇAVA

Kontakty

Tel.: 091 831 63 05

E-mail: sestrasalezia@gmail.com

☰ Sestry Svätého kríža | Pôsobiská