Sesterský dom Alverna

Spoločenstvo pôsobí na Potokoch od r. 2000. Kaplnka rehoľného domu je zasvätená stigmatizácii sv. Františka z Assisi. 
Sestry vyučujú v školách, venujú sa školskej a farskej katechéze. Dom je určený ako miesto pre formáciu postulantiek provincie. Pravidelne sa tu konajú duchovné obnovy pre dievčatá.

Adresa

Sesterský dom Alverna
Lúčka - Potoky 156
082 71  Lipany

Kontakty

Tel.: 051 4573 517

E-mail: sestramarta@gmail.com

☰ Sestry Svätého kríža | Pôsobiská