Charitný dom

Dnes sa tu komunita sestier stará o zostarnuté a choré spolusestry, venuje sa deťom a mládeži na stretkách.

Adresa

Charitný dom

916 38 Beckov 53

Kontakty

č.t. 032/7777 104

email: bckcharita2@stonline.sk

☰ Školské sestry de Notre Dame | Pôsobiská