Naše pôsobiská

Provinciálny dom

Nové Mesto nad Váhom

Sídlo provincie

Charitný dom

Beckov

Dom prevzali Školské sestry de Notre Dame 1. augusta 1950 ako Domov dôchodcov.

Spojená škola sv. Jozefa

Nové Mesto nad Váhom

Založená v roku 1927.

Misijné dielo v Kazachstane, Balchaš

Balchaš

Založená v roku 2004.

Materská škola

Nové Mesto nad Váhom

Materská škola vznikla v roku 2011 na podnet bývalých absolventov Spojenej školy sv. Jozefa.

Beckov

Beckov

☰ Školské sestry de Notre Dame